מכבי-בני ברק-כהנמן

 • חג שמח,חג שמח,
 • יום שישי ערב ראש השנה ה-18.9.2020 כט' באלול , בית המרקחת יפעל בין השעותיום שישי ערב ראש השנה ה-18.9.2020 כט' באלול , בית המרקחת יפעל בין השעות
 • 08:00-12:30.08:00-12:30.
 • יום שבת ראש השנה ה-19.9.2020 א' בתשרי , בית המרקחת סגור .יום שבת ראש השנה ה-19.9.2020 א' בתשרי , בית המרקחת סגור .
 • יום ראשון ראש השנה ה-20.9.2020 ב' בתשרי , בית המרקחת סגור .יום ראשון ראש השנה ה-20.9.2020 ב' בתשרי , בית המרקחת סגור .
 • יום ראשון ערב יום הכיפורים ה -27.9.2020 ט' בתשרי בית המרקחת יפעל בין השעותיום ראשון ערב יום הכיפורים ה -27.9.2020 ט' בתשרי בית המרקחת יפעל בין השעות
 • 08:00-11:30.08:00-11:30.
 • יום שני יום הכיפורים ה-28.9.2020 י' בתשרי בית המרקחת סגור .יום שני יום הכיפורים ה-28.9.2020 י' בתשרי בית המרקחת סגור .
 • יום שישי ערב סוכות ה- 2.10.2020 יד' בתשרי בית המרקחת יפעל בין השעותיום שישי ערב סוכות ה- 2.10.2020 יד' בתשרי בית המרקחת יפעל בין השעות
 • 08:00-12:30.08:00-12:30.
 • יום שבת סוכות ה-3.10.2020 טו בתשרי בית המרקחת יהיה סגור .יום שבת סוכות ה-3.10.2020 טו בתשרי בית המרקחת יהיה סגור .
 • יום ראשון א' חוה"מ סוכות ה-4.10.2020, טז' בתשרי ועד יום חמישי ה' חוה"מיום ראשון א' חוה"מ סוכות ה-4.10.2020, טז' בתשרי ועד יום חמישי ה' חוה"מ
 • ה-8.10.2020 בית המרקחת יפעל בין השעות 08:00-14:00.ה-8.10.2020 בית המרקחת יפעל בין השעות 08:00-14:00.
 • יום שישי הושענה רבה ה-9.10.2020 כא' בתשרי בית המרקחת יפעל בין השעותיום שישי הושענה רבה ה-9.10.2020 כא' בתשרי בית המרקחת יפעל בין השעות
 • 08:00-12:30.08:00-12:30.
פרטי קשר
טלפון:
03-6162603
פקס:
03-6162576
 • כתובת המייל מיועדת אך ורק להעברת טפסים ומסמכים הנדרשים להערכה.
  המייל אינו מיועד להתייעצות עם הרופאים ומטפלים והעברת מידע רפואי אחר.
 • לידיעתך, כשמידע נשלח באמצעות מייל קיים סיכון לדליפת המידע.
  בבחירתך לשלוח את החומר בצורה זו, הינך פוטר/ת את מכבי מכל אחריות בנושא זה.
איך מגיעים?
כתובת:
הרב כהנמן 64, בני ברק
יש לברר טלפונית
 • יש לברר טלפונית
איך מגיעים?מיקום
יום
משעה
עד שעה
תדירות
הערות
ש' 
----
----
----