רפואה משלימה (מכבי טבעי)

מדריך השירותים

מטופלות ומטופלים יקרים,

בהתאם להמלצות משרד הבריאות, אנו נאלצים להפסיק זמנית את הפעילות במרפאות מכבי טבעי בתקופה הקרובה ובכפוף למצב.
אנו נדאג ליצור קשר עם מטופלים שיש להם תורים לתקופה זו.