מכבי-בת ים-קדושי קהיר

  • מבקשים לעדכן כי החל מ1.8.21 בית המרקחת יהיה סגור בימי שישימבקשים לעדכן כי החל מ1.8.21 בית המרקחת יהיה סגור בימי שישי
  • ביום חמישי, 20.01.22, בת המרקחת ייסגר בשעה 14:00ביום חמישי, 20.01.22, בת המרקחת ייסגר בשעה 14:00
פרטי קשר
טלפון:
03-6572568
פקס:
03-9618960
  • כתובת המייל מיועדת אך ורק להעברת טפסים ומסמכים הנדרשים להערכה.
    המייל אינו מיועד להתייעצות עם הרופאים ומטפלים והעברת מידע רפואי אחר.
  • לידיעתך, כשמידע נשלח באמצעות מייל קיים סיכון לדליפת המידע.
    בבחירתך לשלוח את החומר בצורה זו, הינך פוטר/ת את מכבי מכל אחריות בנושא זה.
איך מגיעים?
כתובת:
קדושי קהיר 20, בת ים
איך מגיעים?מיקום
יום
משעה
עד שעה
תדירות
הערות
ו' 
----
----
----
 
ש' 
----
----
----