מכבי-קריית אונו

 • חג שמח,חג שמח,
 • יום שישי ערב ראש השנה ה-18.9.2020 כט' באלול , בית המרקחת יפעל בין השעותיום שישי ערב ראש השנה ה-18.9.2020 כט' באלול , בית המרקחת יפעל בין השעות
 • 08:00-12:30.08:00-12:30.
 • יום שבת ראש השנה ה 19.8.2020 א' בתשרי , בית המרקחת סגור .יום שבת ראש השנה ה 19.8.2020 א' בתשרי , בית המרקחת סגור .
 • יום ראשון ראש השנה ה- 20.9.2020 ב' בתשרי בית המרקחת סגור .יום ראשון ראש השנה ה- 20.9.2020 ב' בתשרי בית המרקחת סגור .
 • יום ראשון ערב יום הכיפורים ה-27.9.2020 ט' בתשרי בית המרקחת יפעל בין השעותיום ראשון ערב יום הכיפורים ה-27.9.2020 ט' בתשרי בית המרקחת יפעל בין השעות
 • 08:00-11:30.08:00-11:30.
 • יום שני יום הכיפורים ה-28.09.2020 י' בתשרי בית המרקחת סגוריום שני יום הכיפורים ה-28.09.2020 י' בתשרי בית המרקחת סגור
 • יום שישי ערב סוכות ה- 2.10.2020 יד' בתשרי בית המרקחת יפעל בין השעות 08:00-12:30.יום שישי ערב סוכות ה- 2.10.2020 יד' בתשרי בית המרקחת יפעל בין השעות 08:00-12:30.
 • יום שבת סוכות ה 3.10.2020 טו בתשרי בית המרקחת יהיה סגוריום שבת סוכות ה 3.10.2020 טו בתשרי בית המרקחת יהיה סגור
 • יום ראשון א' חוה"מ סוכות ה-4.10.2020 טז' בתשרי ועד יום חמישי 8.10.2020יום ראשון א' חוה"מ סוכות ה-4.10.2020 טז' בתשרי ועד יום חמישי 8.10.2020
 • בית המרקחת יפעל בין השעות 08:00-20:00.בית המרקחת יפעל בין השעות 08:00-20:00.
 • יום שישי הושענא רבה ה 9.10.2020 כא' בתשרי בית המרקחת יפעל בין השעות 08:00-12:30.יום שישי הושענא רבה ה 9.10.2020 כא' בתשרי בית המרקחת יפעל בין השעות 08:00-12:30.
פרטי קשר
טלפון:
03-5350572
פקס:
073-2132559
 • כתובת המייל מיועדת אך ורק להעברת טפסים ומסמכים הנדרשים להערכה.
  המייל אינו מיועד להתייעצות עם הרופאים ומטפלים והעברת מידע רפואי אחר.
 • לידיעתך, כשמידע נשלח באמצעות מייל קיים סיכון לדליפת המידע.
  בבחירתך לשלוח את החומר בצורה זו, הינך פוטר/ת את מכבי מכל אחריות בנושא זה.
איך מגיעים?
כתובת:
שלמה המלך 40, קריית אונו
איך מגיעים?מיקום
יום
משעה
עד שעה
תדירות
הערות
ש' 
----
----
----
 
הערות:
 • החל מהתאריך 25.03.20 המענה הטלפוני בבית המרקחת יפעל בכל שעות הפעילות.