חשוב לנו שתדעו

{{scheduleDetail.Schedule_Desc}}

שעות {{scheduleDetail.Schedule_Desc}}

  • יום
    משעה עד שעה תדירות הערות

שעות הפעילות:

  • {{generalRemark.Remark_Text}}

היעדרות:

  • {{absence.Absence_Bdate}} - {{absence.Absence_Edate}} | {{absence.Absence_Bhour}}-{{absence.Absence_Ehour}}

ממלאי מקום:

  • {{absence.Sub_Bdate}} - {{absence.Sub_Edate}} | {{absence.Sub_Bhour}}-{{absence.Sub_Ehour}} {{absence.Sub_Name}} {{absence.Sub_Remark }}

צוות במרפאה:

בדיקות שחיפשת ונמצאו

  • {{Treatment.Sg_Treat_Name}}